כניסה להורים 

משירי החג
שירים במתנה

משירי החג

שירים ליום העצמאות שירים לחג העצמאות שירים ליום העצמאות שירים לחג העצמאות
 
גולשים יקרים - במיוחד בשבילכם, שירים לעונת האביב. אז שיהי לכולכם, אביב שמח ופורח.
חיוך יהלום: אריאלה סביר (לשמיעה לחצו על כפתור ה- play).
להורדת וקבלת השיר במתנה + התמליל ורעיונות לפעילות לחצו כאן
ארצנו ישראל - מאת: אתי גרנות וייזר
לשמיעה לחצו על כפתור ה- play. להורדת וקבלת השיר במתנה לחצו כאן
יש לנו ארץ - מאת: אריאלה סביר  (לשמיעה לחצו על כפתור ה-  play).
להורדת וקבלת השיר במתנה + התמליל ורעיונות לפעילות לחצו כאן
הבית שלי - מאת: חנה סתוי
להורדת וקבלת השיר במתנה + התמליל ורעיונות לפעילות לחצו כאן
 
 
קום והתהלך בארץ
מילים: יורם טהרלב לחן: יאיר קלינגר
 
קום והתהלך בארץ
בתרמיל ובמקל.
וודאי תפגוש בדרך
שוב את ארץ ישראל.
 
יחבקו אותך דרכיה
של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה
כמו אל ערש אהבה.
 
זאת אכן אותה הארץ,
זו אותה האדמה
ואותה פיסת הסלע
הנצרבת בחמה.
 
ומתחת לאספלט
לבניני הראווה,
מסתתרת המולדת
בישנית וענווה.
 
קום והתהלך בארץ.....
 
וכרמי עצי הזית
ומסתור המעיין
עוד שומרים על חלומה
וחלומנו הישן.
וגגות אודמים על הר
וילדים על השבילים,
במקום שבו הלכנו
עם חגור ותרמילים.
 
קום והתהלך בארץ......
 
 
אומרים ישנה ארץ
מילים: שאול טשרניחובסקי לחן: נעמי שמר
 
אומרים: ישנה ארץ,
עמודיה שבעה,
שבעה כוכבי לכת
צצים על כל גבעה.
איפה אותה ארץ,
כוכבי אותה גבעה
מי ינחנו דרך,
יגיד לי הנתיבה
כבר עברנו כמה
מדברות וימים,
כבר הלכנו כמה,
כוחותינו תמים.
כיצד זה טעינו
טרם הונח לנו
אותה ארץ-שמש,
אותה לא מצאנו.
ארץ בה יתקיים
כל אשר איש קיוה,
נכנס כל הנכנס,
פגע בו עקיבא.
שלום לך עקיבא
שלום לך, רבי
איפה הם הקדושים,
איפה המכבי
עונה לו עקיבא,
אומר לו הרבי:
כל ישראל קדושים,
אתה המכבי
איפה אותה ארץ,
כוכבי אותה גבעה
מי ינחנו דרך,
יגיד לי הנתיבה
אומרים: ישנה ארץ,
ארץ שכורת-שמש......
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש
אומרים: ישנה ארץ,
ארץ רות-שמש....
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש
 
שלום לך ארץ נהדרת
מילים: אילן גולדהירש לחן: ס. גודמן
 
הייתי בפריס וגם ברומא
ראיתי את שבעת פלאי תבל,
בקוטב הצפוני וגם דרומה,
אך אין מקום כמו ארץ ישראל.
וכמו גלויות של נוף יפות
תמונות בזכרוני עפות,
כמו בעד עדשה של מצלמה
בתרמילי אותם אשא
בכל מקום, בכל מסע
קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה.
 
שלום לך ארץ נהדרת,
עבדך הדל נושא לך שיר מזמור.
גם אם לעיתים נודד אני על דרך,
מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.
צריחי המגדלים בירושלים
וסמטאות השוק הצבעוני;
גגות הרעפים של גבעתיים
הנבטים מבעד חלוני.
את האביב בתל אביב,
את סבתי ואת סבי,
את החלה ואת נרות שבת,
את ים המלח מול אדום
ואשת לוט צופה לסדום
ואת הקיץ בואכה אילת.
 
שלום לך ארץ נהדרת.......
 
מימיה הכחולים של הכנרת
והרקיע התואם מעל.
והרגשת הבית המוכרת
בתוך עורקי זורמת כמו חשמל.
הרי גליל והשומרון,
הפרדסים שבשרון,
וילדים בגן המושבה;
את הכרמל ואת הים
אחד אחד ואת כולם,
תמיד קורצים, אומרים ברוך הבא.
שלום לך ארץ נהדרת...
 
 
עושה שלום במרומיו
מילים: מתוך תפילה , לחן: נ. הירש
 
עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל
ואמרו אמרו: אמן
יעשה שלום, שלום עלינו
ועל כל ישראל.

 
מי שחלם /  מילים: דידי מנוסי לחן: יוחנן זראי
 
מי שחלם לו, הן נשאר לו החלום
מי שלחם לו, לא ישכח על מה לחם
מי שנשאר ער כל הלילה, עוד יראה אור יום
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם
מי שהבטיח לא הניח את חרבו
מי שקראו לו, הוא צעד בראש כולם
מי שאהב לו, עוד צפויות לו אהבות רבות
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם
 
וההרים עוד בוערים באש זריחות
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים
אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות

מי שהלך, שוב לא יראה זאת לעולם
מי שחלם והתגשם לו החלום
מי שלחם עד ששמע קול מנצחים
מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום
הוא לא יניח שישכח את ההולכים
מי שהבטיח וזכה גם לקיים
מי שהצליח לחזור מן הדרכים
מי שכאב אבל הבין שהכאב אילם
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים
 
וההרים עוד יבערו באש זריחות
ובין ערביים תנשב עוד רוח ים
אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שורות
הם שיעידו כי זכרנו את כולם
 
הללויה / מילים: שמרית אור  לחן: קובי אושרת
 
הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא איזה עולם נפלא
 
הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה - יה
ומה שעוד לא היה - הללויה
 
הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו הללויה
 
הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה - הללויה
 
הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה - יה
ומה שעוד לא היה הללויה

הללויה על מה שהיה - יה
ומה שעוד לא היה
הללויה
 
בארץ אהבתי השקד פורח
מילים: לאה גולדברג לחן: מוני אמריליו
 
בארץ אהבתי השקד פורח,
בארץ אהבתי מחכים לאורח,
שבע עלמות,
שבע אמהות,
שבע כלות בשער.
שבע עלמות
שבע אמהות,
שבע כלות בשער
בארץ אהבתי על הצריח דגל,
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל
בשעה טובה,
בשעה ברוכה,
המשכיחה כל צער.
בשעה טובה
בשעה ברוכה,
המשכיחה כל צער
אך מי עיני-נשר לו ויראנו,
ומי לב חכם לו ויכירנו,
מי לא יטעה,
מי לא ישגה,
מי  יפתח לו הדלת ?
בארץ אהבתי השקד פורח...
 
 
לא נעצור
מילים: יורם טהרלב לחן: נורית הירש
 
לנו קוראים המרחקים
הפתוחים הארוכים
ההרים, העמקים
לא נעצור.
זו הריצה שאין לה סוף
אין לה בית אין לה חוף
לא להגיע רק לשאוף
לא לעצור.
 
ארץ גדולה ורבה
אין לנו בה רגע מנוח
לנו קורא המרחב
האופק הבהיר.
ארץ גדולה ורבה
ועל גבה אלף שנותיה
לנו קורא המרחב
לבנו עוד צעיר.
 
אין לנו רגע לחלום
לא בלילה לא ביום
רק לנוע ולנשום
לא לעצור.
באפלה, בסערה,
גם בטוב וגם ברע
אם התחלנו אין ברירה
לא נעצור.
 
ארץ גדולה ורבה....
לא יעצרנו הכאב
לא הלהט הצורב
כל עוד פועם בנו הלב
לא נעצור.
 
ארץ גדולה ורבה......
 
 אם אשכחך
מילים: מנחם מנדל דוליצקי לחן: היימן כהן
 
ציון תמתי, ציון חמדתי
לך נפשי מרחוק הומיה.
תשכח ימיני אם אשכחך, יפתי,
עד תאטר בוא קברי עלי פיה.
ציון תמתי, ציון חמדתי
לך נפשי מרחוק הומיה.
תשכח ימיני עם אשכחך, יפתי,
עד תאטר בור קברי עלי פיה.
לא אשכך, ציון תמתי!
את, כל עוד אחי, תוחלתי ושברי.
ועת הכל אשכחה - את שארית נשמתי
וציון, את ציון, תהי עלי קברי!
ציון תמתי, ציון חמדתי......
   
 
אין לי ארץ אחרת /  מילים: אהוד מנור
 
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקי, אל נשמתי
בגוף כואב,
בלב רעב,
כאן הוא ביתי
לא אשתוק
כי ארצי שינתה את פניה,
לא אוותר לה,
אזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה,
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה
 
 
שיר החירות
מילים: יצחק שנהר לחן: דניאל סמבורסקי
 
פנינו אל השמש העולה,
דרכנו שוב פונה מזרחה,
אנו צופים לקראת שעה גדולה,
זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה,
(אנו צופים לקראת שעה גדולה,)
זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה
חוצבים אנו גורל ביד רמה,
נושאים בלב תקווה יוקדת.
אנו זוכרים כי יש לנו אומה,
אנו יודעים כי יש לנו מולדת.
(אנו זוכרים כי יש לנו אומה,)
אנו יודעים כי יש לנו מולדת.
הולכים אנו לקץ של הנכר,
חלום חרות יחדיו נגשימה.
אנו דוגלים בעוז בשם מחר,
וטור אל טור נלך תמיד קדימה!
(אנו דוגלים בעוז בשם מחר,)
וטור אל טור נלך תמיד קדימה.
 
 
ללכת שבי אחריך
מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש
 
להיוולד כל בוקר מחדש,
עם כל מילת פרידה למות מעט,
ולהביא אל העולם עוד בן ובת
בארץ של חלב, מרור ודבש.
ללכת שבי אחריך,
לנשום את השמש הצורב,
לחלום אותם מול שמיך,
לכאוב אותך ושוב להתאהב.
לשאת חלום מבטן, מדורות,
לשאול באביביך נחמה,
לחיות על פני ובתוכי האדמה
הנוראה והיפה הזאת.
ללכת שבי אחריך......
עם ערב הד קולנו יעלה,
מבוקר-יום אלינו הוא יבוא
ופדיוננו יראה עד בוא ערבו,
מתי סוכת שלום עלינו תגלה.
ללכת שבי אחריך,
לנשום את השמש הצורב,
לחלום אותך מול שמיך,
לכאוב אותך ושוב להתאהב.
 
 
אדמה אדמתי
אלכסנדר פן
לזכרו של אלכסנדר זיד
אדמה-אדמתי,
רחומה עד מותי,
רוח רב חרבוניך הרתיח.
ארשתיך לי בדם
שאדם ונדם
על גבעות שיך-אברק וחרתיה.
המחול בגלים
יעגל עיגולים.
אורי, שמש, - לעד בחרתיה!
ביומי ולילי
לי יהוד עמלי
על גבעות שיך-אברק וחרתיה.
כאן צמרות הזיתים
מזמרות "זה ביתי".
אבן-אבן תלחש "הכרתיהו".
הרה, הורה שלי,
יבולי מבשילים
על גבעות שיך-אברק וחרתיה!
בשבועה לוהטה
את שבויה לי עתה.
זה הלב את נדרו לא ירתיע.
כי ציוני חרות
האדם הפשוט
על גבעות שיך-אברק וחרתיה!
 
 
שיר בוקר
מילים: נתן אלתרמן  לחן: דניאל סמבורסקי
 
בהרים כבר השמש מלהטת
ובעמק עוד נוצץ הטל,
אנו אוהבים אותך מולדת,
בשמחה, בשיר ובעמל.
ממורדות הלבנון עד ים המלח
נעבור אותך במחרשות,
אנו עוד נטע לך ונבנה לך,
אנו ניפה אותך מאוד.
נלבישך שלמת בטון ומלט
ונפרוש לך מרבדי גנים,
על אדמת שדותיך הנגאלת
הדגן ירנין פעמונים.
המדבר - אנו דרך בו נחצובה,
הביצות - אנחנו נייבשן,
מה ניתן לך עוד להוד ושובע,
מה עוד לא נתנו וניתן.
בהרים, בהרים זרח אורנו.
אנו נעפילה אל ההר,
האתמול נשאר מאחורינו
אך רבה הדרך למחר.
אם קשה היא הדרך ובוגדת,
אם גם לא אחד יפול חלל,
עד עולם נאהב אותך מולדת,
אנו לך בקרב ובעמל!
 
 
שיר המעלות / תהילים קכו
 
שיר המעלות, בשוב ה'
את שיבת ציון
היינו כחולמים.
אז ימלא שחוק פינו
ולשוננו רינה,
אז יאמרו בגויים
הגדיל ה' לעשות עם אלה.
הגדיל ה' לעשות עמנו
היינו שמחים.
שובה ה' את שביתנו
כאפיקים בנגב.
הזורעים בדמעה
ברינה יקצורו.
הלוך ילך ובכה
נושא משך הזרע,
בוא יבוא ברינה,
נושא אלומותיו.
 
 
אל ארצי /  רחל
 
לא שרתי לך, ארצי,
ולא פארתי שמך
בעלילות גבורה,
בשלל קרבות;
רק עץ - ידי נטעו
חופי ירדן שוקטים.
רק שביל - כבשו רגלי
על פני שדות.
אכן דלה מאוד -
ידעתי זאת, האם,
אכן דלה מאוד
מנחת בתך;
רק קול תרועת הגיל
ביום יגה האור,
רק בכי במסתרים
עלי עונייך.
  
 

השיר על הארץ
מילים: יהושע סובול  לחן: יוני רכטר
 
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לארכה ולרוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה, אנשים פורקי עול.
איפה הארץ ההיא, שקראו לה קטנטונת?
איפה אותה אהבה מגולגלת בחול?
אנרכיסטים הולכים בדרכים, לעורם רק כותנת
ובוערת אש בראשם ששורפת הכל?
תנו לשוב אל אותה הפינה הנדחת
איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות
תנו לי מילים עזובות, מנגינה נשכחת,
להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות.
תנו לשיר את השיר החולה, הקודח,
מאוהב וזרוק אמיתי בלי זהות וזכויות
תנו לי לחזור בדרכים החולות אהבה לירח,
שוב לחזור וללכת יחף על שברי זכוכיות.
תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנדחת...
בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ
בואו נשיר את השיר הצהוב של החול
יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ
ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול.
 
 
מרדף / מילים: ירון לונדון לחן: נחום הימן
 
ארץ טובה שהדבש בעורקיה
אך דם בנחליה כמים נוזל.
ארץ אשר הרריה נחושת
אבל עצביה ברזל.
ארץ אשר מרדפים קורותיה,
אלפים דפים ועוד דף,
עד שנשרף
עוד מעט כל חמצן ראותיה
בגלל מרוצת המרדף.
ארץ אשר ירדפוה אויביה
והיא את אויביה תרדוף במרדף.
היא את אויביה תשיג, אך אויביה
הם לא ילכדוה בכף.
זו הרואה את חייה מנגד
תלויים כעלה הנידף.
היא יראה,
אבל כמו לא היתה כלל מודאגת
תמתין עד לתום המרדף.
תום המרדף מסתתר בנקיק
ומצפין את פניו במחבוא, במחבוא,
אך לסופו הוא יבוא כמו השמש
אשר ממזרח היא תבוא.
אז לא יותר אמהות תקוננה
ולא על בניהם האבות,
כן הוא יבוא
ורגלינו עד אז לא תלאינה
לרדוף בעקבי התקוות.
 
 
עמוד האש
מילים: אהוד מנור לחן: שם טוב לוי
 
אני רואה אותו בלילה
ניצב על מקומו עמוד האש.
מגדל של אור עולה למעלה
מצמיח שורשים כאילו ביקש
להגיד לפזורי העם,
לתועי המדבר אי שם:
בואו לכאן מצפון, מים,
נגב וקדם.
לילות רבים סבב בדרך,
הפציע בעיני מי שחלם.
הנחה בחושך אלי ארץ
ממנה לא ימוש אורו לעולם.
להאיר לפזורי העם,
לתועי המדבר אי שם,
דרך עד כאן מצפון, מים,
נגב וקדם.
עמוד האש, עמוד השחר קם.
  
 
אתר זה הינו חלק מפורטל גני הילדים  אתר הגננת - חיפוש גן ילדים, פעוטון וצהרון בסביבת מגוריך. כל המידע על גני ילדים, להורים ולגננות .      הוסף למועדפים ושתפ/י את חבריך ב-